Van stukadoorsbedrijf tot totaalafbouwer

Van den Heuvel Afbouwgroep is voortgekomen uit Gebroeders Van den Heuvel Stukadoorsbedrijf V.O.F. De broers Toon en Gerard van den Heuvel startten dit bedrijf in 1971. Hun zoons werkten als stukadoor in het bedrijf, behalve Jan van den Heuvel. Toch was het Jan die het bedrijf in 1999 overnam van zijn vader en oom, nadat hij op verzoek van zijn vader een aantal jaren kantoorwerkzaamheden had gedaan bij het stukadoorsbedrijf. 

Nieuwe inrichting

Jan van den Heuvel sloeg een nieuwe richting in: die van de grote projecten. Niet langer was vooral de particulier de opdrachtgever voor het bedrijf, het werden de zakelijke opdrachtgevers waar Jan zich op richtte: gerenommeerde aannemersbedrijven, ontwikkelaars en investeerders.

De particuliere klant liet zich immers meer en meer bedienen door de ZZP’er, die dat ook prima afkon. Juist de partijen die grootschalige projecten realiseerden, hadden behoefte aan capaciteit, gecombineerd met vakmanschap en visie op afbouw.

heuvel-afbouwgroep-algemeen_01.jpg

heuvel-afbouw-zorgcentrum-heythuysen.jpg

Totaalpakket

Omdat Jan uit ervaring wist dat de versnippering van disciplines in afbouwprojecten voor zakelijke opdrachtgevers gepaard ging met faalkosten, afstemmings- en opleveringsproblemen, besloot hij een totaalpakket te bieden. Hij nam eerst een buitengevelisolatiebedrijf over, daarna volgde nog een aantal bedrijven. Aan het vakmanschap dat bij die bedrijven van oorsprong aanwezig was, voegde Jan ondernemerschap toe. 

In de vorm van beleid, coördinatie en strategie, maar ook door gespecialiseerde projectleiders en bouwkundige uitvoerders in dienst te nemen. En gouden greep, want sinds dat moment is Van den Heuvel Afbouwgroep dé partner voor zakelijke opdrachtgevers. Een partij die hun een totaalpakket biedt, beschikt over capaciteit én die op niveau met hen kan ‘levellen’ bij grote en complexe projecten. Een krachtige formule die meerwaarde biedt voor zowel opdrachtgevers als eindgebruikers.

Ik ben in 1992 aanwezig geweest bij de ondertekening van het Verdrag van Maastricht. Ik wist toen nog niet wat die handtekening voor mij en de toekomst van mijn bedrijf zou betekenen. De termen globalisering en liberalisering hebben ons bedrijf volledig veranderd. We zijn daarop ingesprongen en hebben kansen benut. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan.

Jan van den Heuvel

heuvel-afbouw-onderstebosch-maastricht.jpg